Opleiding Hydrotherapie Gezelschapsdier

Professioneel hydrotherapeut of 
hydrotherapie beg

Alles weten over het symposium dat op 13 juni 2024 bij EWAC in Heerhugowaard plaatsvond? Kijk op onze facebook pagina.

Algemene informatie plus register


Hydrotherapie voor gezelschapsdieren wordt op steeds meer plaatsen aangeboden. Met gezelschapsdieren wordt hier vooral honden bedoeld, maar ook katten komen in aanmerking voor hydrothterapie. Hydrotherapie is de verzamelnaam voor aquatraining (lopen op een loopband welke onder water staat - een aquatrainer) en zwemmen.


Vanzelfsprekend is het belangrijk dat degene die de hydrotherapie aanbiedt en begeleidt over de juiste kennis en kunde beschikt. Deze herfst start de eerste meerdaagse opleiding hydrotherapie voor gezelschapsdieren. De opleiding wordt georganiseerd door een aantal zeer ervaren dierenfysiotherapeuten die garant staan voor een degelijke opleiding waarbij veiligheid en effectiviteit centraal staan.


Om het functionele looppatroon en de (loop)bewegingen van een hond of kat te verbeteren kan gebruik gemaakt worden van de eigenschappen van water. Water heeft een opwaartse kracht, maar water betekent ook weerstand. Tijdens hydrotherapie of aquatraining willen we dat deze eigenschappen succesvol, veilig en zonder toebrengen van (spier)schade aan het bewegingsapparaat toegepast worden. Om ervoor te zorgen dat de begeleiding van honden en katten tijdens hydrotherapie in goede handen is, is specifieke kennis van hydrotherapie  / aquatraining essentieel. Kennis van een heel scala aan aandoeningen, maar ook kennis van het looppatroon is noodzakelijk. Al deze aspecten, en meer, zijn onderdeel van deze nieuwe opleiding.


Opleiding op twee niveaus


De Opleiding Hydrotherapie Gezelschapsdieren leidt op tot 2 niveaus:


-       Hydrotherapie begeleider; opleiding speciaal ontwikkeld voor paraveterinairen


-       Hydrotherapie therapeut; opleiding speciaal ontwikkeld voor dierenfysiotherapeuten


Beide opleidingen bestaan uit ieder 10 cursusdagen waarbij zowel theorie- als praktijklessen gegeven worden. Voor beide beroepsgroepen zal ingegaan worden op de materie, met oog voor detail wat betreft specifieke kennis van biomechanica en kennis van indicaties welke nodig is om (fysiotherapeutisch) te behandelen dan wel (paraveterinair) te begeleiden.


Hydrotherapie / aquatraining is nooit een op zichzelf staande therapie; hydrotherapie is altijd een onderdeel van het totale dierfysiotherapeutisch behandelplan. De dierenfysiotherapeut is gespecialiseerd in functioneel bewegen en heeft de kennis in huis die nodig is voor het begeleiden van een succesvolle revalidatie en het streven naar optimaal herstel en goede spieropbouw. De dierenfysiotherapeut is tevens de specialist op het gebied van herkennen en behandelen van compensatiepatronen. Hydrotherapie aquatraining kan in verschillende fases van het dierfysiotherapeutisch behandelplan een belangrijke rol spelen. Hydrotherapie /aquatraining is altijd maatwerk. Afhankelijk van de fase van behandeling kan de hydrotherapie / aquatraining verzorgd worden door dierenfysiotherapeut of de paraveterinair. Hond en/of kat, en zijn eigenaar staan centraal, het draait hierbij altijd om specialistisch maatwerk.  


Een van de doelen van de Opleiding Hydrotherapie Gezelschapsdieren is het bevorderen van een optimale samenwerking tussen de diverse disciplines die zich bezighouden met optimaliseren van bewegen van onze gezelschapsdieren.


Docenten verbonden aan de opleiding zijn ervaren dierenfysiotherapeuten, gespecialiseerde dierenartsen, gedragsdeskundigen en specialisten op het gebied van techniek en veiligheid. De opleiding wordt gegeven op vrijdagen en zaterdagen; ongeveer 1 weekend per 2 -3 maanden. Als de cursist het examen van de Opleiding Hydrotherapie Gezelschapsdieren met succes heeft afgesloten, wordt een certificaat uitgereikt.

De Opleiding Hydrotherapie Gezelschapsdieren zorgt ervoor dat Hydrotherapie Therapeuten en Hydrotherapie Begeleiders op verantwoorde wijze hydrotherapie toepassen. Bij verkeerde toepassing van hydrotherapie of verkeerd gebruik kan het mis gaan.

Welkom

Docent Drs. Henrik Wagter (Chirurg, specialist orthopedie en neurochirurgie) over de opleiding:

"Op het moment dat ik benaderd werd om gastdocent te worden voor de Opleiding Hydrotherapie bij Gezelschapsdieren was ik direct enthousiast. De opleiding is ontstaan vanuit de gedachte dat er nog veel kennis te delen is over hydrotherapie. Niet zelden leidt dat tijdens een bijeenkomst dan ook tot echte intervisie waarbij zelfs de instructeurs onderling ervaringen uitwisselen. Daarnaast onderstreep ik het belang van een multidisciplinaire samenwerking tussen dierenartsen en dierfysiotherapeuten, dit leidt direct tot een betere zorg voor onze patiënten. Als veterinair orthopeed verwijs ik graag mijn patiënten naar de hydrotherapeut en het geeft mij vertrouwen dat er middels deze opleiding verder gewerkt wordt aan de kwaliteit van de hydrotherapie voor gezelschapsdieren. Daarnaast worden er paraveterairen betrokken in de kennisdeling en uitvoering van de behandelingen, wat een goede aanvulling is om aan de grote vraag naar hydrotherapie te voldoen. Het is een voorrecht om zo’n groep gepassioneerde mensen te mogen doceren en ik kan de opleiding dan ook van harte aanbevelen."  

Docent Dr. Paul Mandigers (European Veterinary Specialist Neurology EBVS)

"De behandeling van een patiënt met neurologische problemen omvat meer dan alleen een medicamenteuze of operatieve ingreep. Wij zijn, binnen de diergeneeskunde, goed in staat om te komen tot een diagnose en behandelplan. Maar dat behandelplan kan niet alleen bestaan uit de directe ingreep maar moet ook de nazorg omvatten. Hydrotherapie, dierfysiotherapie is voor mij als veterinair neuroloog een belangrijk onderdeel van die nazorg."