In de loop van 2023 start de volgende opleiding hydrotherapie gezelschapsdieren voor dierenfysiotherapeuten. 

De opleiding sluit aan bij de (basis) kennis van de dierenfysiotherapeut. Tijdens de opleiding zal de cursist meer theoretische kennis vergaren, vooral op gebied van orthopedie en neurologie. Andere pathologie en specifieke doelgroepen (zoals: de jonge snel groeiende hond, de sporthond, de oudere hond etc.) komen ook aan de orde. De gedoceerde informatie wordt gecombineerd met de vraagstelling:

- op welke manier kan ik hydrotherapie toepassen bij deze indicatie?

- hoe kan hydrotherapie veilig toegepast worden bij complexe aandoeningen?

- hoe past hydrotherapie bij een specifieke indicatie binnen het dierfysiotherapeutisch behandelplan? 

- wat is een logische opbouw binnen revalidatie en training?

- wat zijn absolute en relatieve contra-indicaties?

De dierenfysiotherapeut die de beschikking heeft over een aquatrainer ziet over het algemeen gezelschapsdieren met bovengemiddeld ingewikkelde en / of zware pathologie. Het opstellen en uitvoeren van het behandelplan vraagt om extra kennis en vaardigheden. Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op de vraag hoe dit specialistische maatwerk het beste gegeven kan worden. 

Tijdens de opleiding wordt zowel tijdens theorie als praktijkles specifiek aandacht besteed aan toegepaste hydrotherapie bij honden die baat hebben bij:

- specialistisch drijfvermogen (maatwerk zwemvesten)

- selectief toepassen van weerstand; gebruik makend van de eigenschappen van water (zoals varieren met punt van drijfvermogen (center of buoyancy), “spelen” met weerstand gebruik makend van weerstand, oppervlakte van ledematen, assymmetrische wervelstroom in het “kielzog” van de hond, trekkracht (drag force), etc)

Kortom, voor iedere dierenfysiotherapeut die met een aquatrainer werkt een opleiding van toegevoegde waarde.


De opleiding hydrotherapie gezelschapdieren voor dierenfysiotherapeuten leidt op tot Hydrotherapie Therapeut.

Gecertificeerde Hydrotherapie Therapeuten worden opgenomen in het Hydrotherapie Therapeuten register van de opleiding.

Dierenfysiotherapeut

Opleiding

Hydrotherapie

Gezelschapsdier


Informatie voor de DIERENFYSIOTHERAPEUT